Aktuality

Oznam pre pacientky MUDr. Laury Kapciovej – gynekologicko pôrodnícka ambulancia

K 30.júnu 2021 MUDr. Laura Kapciová ukončila svoju činnosť na gynekologicko pôrodníckej ambulancii Polikliniky Centrum s.r.o.

Všetky pacientky, kapitované na predmetnej ambulancii, preberá s účinnosťou od 01. júla 2021 do svojej zdravotnej starostlivosti MUDr. Ivana KARÁSKOVÁ – gynekológ.

Novinkou je skutočnosť, že MUDr. Ivana Karásková v rámci gynekologického vyšetrenia zároveň realizuje aj potrebné  USG vyšetrenia. Predpokladáme, že týmto krokom prispejeme vo významnej miere k väčšej spokojnosti našich pacientiek.

Infúzna liečba

INFÚZNA LIEČBA 

Poliklinika Centrum s.r.o. začína poskytovať klientom všetkých zdravotných poisťovní  novú službu -  moderný spôsob ambulantnej liečby vo forme infúznej terapie“. Tá bude poskytovaná v rámci moderne zrekonštruovanej internej ambulancie, vybavenej polohovateľnými kreslami, čo umožní pacientovi komfort počas celého časového úseku liečby.

Všeobecný lekár pre dospelých

Oznam pre pacientov MUDr. Ľubomíry ŠKOVIEROVEJ – všeobecný lekár pre dospelých

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje kapitovaným pacientom MUDr. Ľubomíry Škovierovej – všeobecný lekár pre dospelých, že z dôvodu rekonštrukčných prác a modernizácie priestorov polikliniky, p. doktorka dočasne ordinuje v priestoroch ( na prízemí ) Polikliniky Terasa s.r.o., ul. Toryská č. 1, Košice.

Fyzioterapia v gynekológii a urológii

Bližšie informácie k ambulancii nájdete na odkaze tu.

OZNAM pre pacientov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

OZNAM pre pacientov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých :

 

Všeobecná ambulancia pre deti – OZNAM

Pre pacientov Všeobecnej ambulancie pre deti:

Oznam pre pacientov MUDr. Claudie BLANÁROVEJ – všeobecný lekár pre dospelých II.

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje kapitovaným pacientov MUDr. Claudie BLANÁROVEJ – všeobecný lekár pre dospelých, že menovaná k 30.06.2020 ukončila na poliklinike svoju činnosť.

Oznam o celozávodnej dovolenke

OZNAM O CELOZÁVODNEJ DOVOLENKE

 

OZNAM PRE PACIENTOV STOMATOLOGICKEJ AMBULANCIE

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje pacientom stomatologickej ambulancie, ( MUDr. Ladislav Socháň ), ktorá poskytovala stomatologickú starostlivosť na Poliklinike Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice,  že 31. marcu 2020  končí svoju činnosť.

Stomatologická ambulancia presťahovaná na Polikliniku Terasa

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje svojim pacientom, že s účinnosťou od 16. septembra 2019 sa stomatologická ambulancia presťahovala na Polikliniku Terasa s r. o., ul. Toryská č. 1, Košice.

Sídlo ambulancie bude na prízemí, číslo dverí 155.

 

Telefonický kontakt zostáva nezmenený :  055/ 28 51 846

 

Nové ordinačné hodiny sú :