Aktuality

DOVOLENKA Všeobecný lekár pre dospelých

Dobrý deň,
Od 28.8.2023 do 10.9.2023 sme na dovolenke. Zástup je zabezpečený na Poliklinike Terasa na Toryskej 1 v ambulancií všeobecného lekára pre dospelých.

Bezplatné cievne vyšetrenieOznam pre pacientov ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje pacientom ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast, že s účinnosťou od 01. mája 2022 už nezabezpečuje zástup MUDr. Eva Adamcová na Poliklinike Terasa, s.r.o.

Predmetná ambulancia je opätovne v prevádzke na ul. Brigádnickej č. 2 a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Mária POLEDNÍKOVÁ.

Fyzioterapia v gynekológii a urológii

Trpíte únikom moču a častým nútením na močenie ?
Trpíte uvoľnením brušnej steny po pôrode ? 
Trpíte bolesťami v oblasti panvy?
Máte prolapsorgánov panvy?
Netrápte sa a vyhľadajte našu odbornú pomoc.

Doc.et.doc.PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT

Oznam pre pacientov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje pacientom ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, že s účinnosťou od 01. januára 2022 už poskytuje zdravotnú starostlivosť v zrekonštruovaných priestoroch na ul. Brigádnickej č. 2.

Oznam o zmene ordinačných hodín počas sviatkov

OZNAM

Poliklinika Centrum  s.r.o.
oznamuje svojim pacientom – klientom,
že počas vianočných sviatkov bude recepcia poskytovať svoje služby (objednávanie, informácie) a poliklinika bude mať otvorené nasledovne :

V dňoch od 27.12.2021 do 07.01.2022
od 7,00 do 14,30 hod.

Gynekologická ambulancia ( MUDr. Ivana Karásková )  bude v dňoch 29.12.2021 ( streda ) a 05.01.2022 ( streda ) ordinovať do 14,30 hod.. V prípade potreby akútneho ošetrenia je potrebné navštíviť gynekologickú ambulanciu

Oznam pre pacientky MUDr. Laury Kapciovej – gynekologicko pôrodnícka ambulancia

K 30.júnu 2021 MUDr. Laura Kapciová ukončila svoju činnosť na gynekologicko pôrodníckej ambulancii Polikliniky Centrum s.r.o.

Všetky pacientky, kapitované na predmetnej ambulancii, preberá s účinnosťou od 01. júla 2021 do svojej zdravotnej starostlivosti MUDr. Ivana KARÁSKOVÁ – gynekológ.

Novinkou je skutočnosť, že MUDr. Ivana Karásková v rámci gynekologického vyšetrenia zároveň realizuje aj potrebné  USG vyšetrenia. Predpokladáme, že týmto krokom prispejeme vo významnej miere k väčšej spokojnosti našich pacientiek.

Infúzna liečba

INFÚZNA LIEČBA 

Poliklinika Centrum s.r.o. začína poskytovať klientom všetkých zdravotných poisťovní  novú službu -  moderný spôsob ambulantnej liečby vo forme infúznej terapie“. Tá bude poskytovaná v rámci moderne zrekonštruovanej internej ambulancie, vybavenej polohovateľnými kreslami, čo umožní pacientovi komfort počas celého časového úseku liečby.

Všeobecný lekár pre dospelých

Oznam pre pacientov MUDr. Ľubomíry ŠKOVIEROVEJ – všeobecný lekár pre dospelých

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje kapitovaným pacientom MUDr. Ľubomíry Škovierovej – všeobecný lekár pre dospelých, že z dôvodu rekonštrukčných prác a modernizácie priestorov polikliniky, p. doktorka dočasne ordinuje v priestoroch ( na prízemí ) Polikliniky Terasa s.r.o., ul. Toryská č. 1, Košice.