Kontakty

Poliklinika Centrum s.r.o., Brigádnická 2, 040 01 Košice 

Tel: 055/28 51 831
        055/28 51 832

E-mail: poliklinikacentrum@bnc.sk