Oznam pre pacientov ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje pacientom ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast, že s účinnosťou od 01. mája 2022 už nezabezpečuje zástup MUDr. Eva Adamcová na Poliklinike Terasa, s.r.o.

Predmetná ambulancia je opätovne v prevádzke na ul. Brigádnickej č. 2 a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Mária POLEDNÍKOVÁ.

V prípade potreby telefonického kontaktu s ambulanciou, je pacientom k dispozícii tel. číslo : 055/ 28 51 848, resp. email : detskaambulancia.pc@gmail.com.