Zmena ordinačných hodín ORL

Z m e n a ordinačných hodín na O R L ambulancii MUDr. Matuška

P: 7,00 – 12,00     12,30 – 15,00
U: 7,00 – 12,00     12,30 – 15,00
S: 7,00 – 12,00     12,30 – 15,00
Š: 7,00 – 12,00     12,30 – 16,00
P: 7,00 – 12,00     12,30 – 13,00