Zmena kontaktov

Chceli by sme Vás upozorniť na zmenu kontaktov:

Telefónny kontakt: (+421 55) 2851 831, 2851 832
E-mail: poliklinikacentrum@bnc.sk