Všeobecný lekár pre dospelých

Oznam pre pacientov MUDr. Ľubomíry ŠKOVIEROVEJ – všeobecný lekár pre dospelých

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje kapitovaným pacientom MUDr. Ľubomíry Škovierovej – všeobecný lekár pre dospelých, že z dôvodu rekonštrukčných prác a modernizácie priestorov polikliniky, p. doktorka dočasne ordinuje v priestoroch ( na prízemí ) Polikliniky Terasa s.r.o., ul. Toryská č. 1, Košice.

V prípade potreby telefonického kontaktu s ambulanciou, sú pacientom k dispozícii tel. čísla : 055/ 28 51 856, 28 51 709.