OZNAM PRE PACIENTOV STOMATOLOGICKEJ AMBULANCIE

Poliklinika Centrum s.r.o. oznamuje pacientom stomatologickej ambulancie, ( MUDr. Ladislav Socháň ), ktorá poskytovala stomatologickú starostlivosť na Poliklinike Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice,  že 31. marcu 2020  končí svoju činnosť.

V prípade potreby akútneho ošetrenia ( bolestivé stavy ) je potrebné navštíviť zubno – lekársku pohotovostnú službu, ktorú prevádzkuje na tom istom pracovisku Duty Dent, s.r.o., Toryská 1, Košice, nasledovne:

Pondelok - Piatok :           16:00 – 22:00 hod.

Sobota, nedeľa, sviatok :  07:00 – 22:00 hod.

Ak pacient bude požadovať vydanie zdravotnej dokumentácie, tá bude, v zmysle platnej legislatívy, odoslaná poštou do 7 dní, na základe vyžiadania  dokumentácie novým poskytovateľom stomatologickej zdravotnej dokumentácie.