Infúzna liečba

INFÚZNA LIEČBA 

Poliklinika Centrum s.r.o. začína poskytovať klientom všetkých zdravotných poisťovní  novú službu -  moderný spôsob ambulantnej liečby vo forme infúznej terapie“. Tá bude poskytovaná v rámci moderne zrekonštruovanej internej ambulancie, vybavenej polohovateľnými kreslami, čo umožní pacientovi komfort počas celého časového úseku liečby.

Infúzna liečba bude poskytovaná  za doplatok za infúzny roztok a zdravotnícky materiál ( nehradený zdravotnou poisťovňou ) za 1 podanie infúzie  v sume 2,00 €.

V prípade, že máte záujem využiť služby „jednotky infúznej terapie“, môžete nás kontaktovať a  objednať sa na tel. číslach  055/ 28 51 865 ( priamo pracovisko infúznej liečby ), 055/ 28 51 831, 28 51 832 ( recepcia )